Dlaczego warto ustalić ojcostwo?

  Kategoria: Zdrowie
  Komentarze: Możliwość komentowania Dlaczego warto ustalić ojcostwo? została wyłączona

Ustalanie ojcostwa jest procesem dokumentowania stosunku prawnego między ojcem a dzieckiem. Jest to związek ustanowiony przez sąd dla celów prawnych. Ustalenie korzyści wynikających z ustanowienia ojcostwa wiąże się z wieloma korzyściami dla każdego członka rodziny.

Ustalanie ojcostwa chroni prawa obojga rodziców.

Ustalenie ojcostwa daje ojcu możliwość prawnej opieki nad dziećmi, pozwala na podróż z dzieckiem, umożliwia nadanie dziecku przez ojca swojego nazwiska i zapewnia bezpieczeństwo prawne, gdy istnieje obawa, że rodzic może zabrać dziecko bez zgody drugiego opiekuna. Dla matki ustalenie ojcostwa może być ważne, aby móc dzielić obowiązki rodzica lub pomóc w egzekwowaniu nakazu alimentacyjnego wobec ojca, jeśli okaże się to konieczne. Ustalanie ojcostwa zapewnia ważne korzyści dla dziecka, w tym prawo do ubiegania się o świadczenia ubezpieczenia społecznego, spadku, ubezpieczenia na życie czy też ubezpieczenia medycznego. Może także pomóc dziecku w emocjonalnej więzi z obojgiem rodziców, ponieważ pozwala obojgu rodzicom uczestniczyć w życiu dziecka.

Ustalanie ojcostwa przez system sądowy

Czasami ojcostwo nie może być ustalone dobrowolnie z różnych powodów. Na przykład może istnieć kwestia identyfikacji ojca lub może istnieć więcej niż jedno roszczenie co do ojcostwa.  W tego rodzaju sytuacjach może być konieczne ustanowienie ojcostwa za pośrednictwem systemu prawnego, a nakaz sądowy może być niezbędny do uzyskania testu genetycznego. Matka może również zgłosić się o pomoc prawną do prokuratury. Prokurator nie zajmie stanowiska po stronie któregokolwiek z rodziców lub wnioskodawcy i będzie działał wyłącznie w imieniu dziecka. Matka lub domniemany ojciec może również złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa za pośrednictwem sądu. Spowoduje to, doręczenie wezwania, na które strona przeciwna będzie miała okazję odpowiedzieć, a cała sprawa toczyć się będzie za pośrednictwem sądu.

Korzyści jakie niesie dla dziecka ustalenie ojcostwa

Stworzenie trwałej więzi prawnej między dzieckiem a ojcem może być niezwykle cenne w trakcie życia dziecka. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę długoterminowe dobre samopoczucie dziecka, a nie tylko pustkę, która przychodzi wraz z niewiedzą o tym kim jest biologiczny ojciec. Ustalenie ojcostwa może zapewnić, również wiele innych korzyści do których zaliczyć należy:

  • dziecko będzie dorastać mając świadomość swojej tożsamości tego i kim są jego biologiczni rodzice,
  • dziecko prawdopodobnie zyska innych krewnych, w tym dziadków, ciotek, wujków i kuzynów,
  • dziecko będzie miało możliwość kontaktowania się się ze swoim ojcem, co jest bardzo istotne dla jego prawidłowego rozwoju intelektualnego,
  • dziecko będzie miało dostęp do historii medycznej swojego ojca – informacji, które mogą stać się ważne w przypadku problemów zdrowotnych lub nagłego wypadku medycznego,
  • dziecko może otrzymywać alimenty, jeśli rodzice nie żyją razem, a przypadku śmierci ojca pobierać rentę,
  • dziecko może zostać beneficjentem planu ubezpieczeń na życie,
  • dziecko może dziedziczyć majątek od swojego ojca lub innych krewnych.

Jak widać, istnieją emocjonalne, medyczne i finansowe powody, dla których ustalenie ojcostwa może pomóc dziecku. Istnieją również innych korzyści wynikające z ustanowienia ojcostwa w celu ochrony praw rodziców. Nawet jeśli okaże się, że ojciec dziecka będzie aktywnym uczestnikiem jego życia, ustalenie ojcostwa może pomóc osiągnąć inne cele.

Zobacz również : https://po30.pl/test-ojcostwo-warto/


Comments are closed for this post.